SW aplikace T-Kalk

T-Kalk Je unikátní aplikace absorbující 15 let zkušeností z tvorby normativních předpisů pro výrobní podniky

Součástí dodávky T-Kalk jsou i odborné služby kvalifikovaných technologů - normovačů, kteří Vám pomohou i s normováním u specifických technologií a výrobních postupů

Popis

 • Databázová aplikace T - Kalk Vám umožní tvorbu kvalitních výkonových norem potřebných jak pro cenové kalkulace, tak i pro vlastní řízení výrobních kapacit

 •  Aplikace T - Kalk obsahuje vlastní metodiku výpočtu výrobních časů, kterou mohou použít technologové všech typů výrob

 •  Úroveň detailu výpočtu (a tím i pracnost) si určuje uživatel sám

 • Aplikace T-Kalk pracuje s kalkulátory na jednotlivé technologie, které lze rozdělit do dvou základních kategorií

 1. Obecné kalkulátory
 2. Specifické kalkulátory
 • Tvorba kusovníků a výrobních postupů (možnost napojení na ERP)
 • Výpočet výkonové normy
 • Určení míry detailu výpočtu (nastavení kalkulátoru času)
 • Využití databáze již existujících kalkulátorů časů

Přínosy

 • Standardizace práce technologů v oblasti normování práce
 • Díky kvalitní normativní základně můžete lépe řídit výkony Vaší firmy, lépe plánovat výrobní kapacity a motivovat Vaše zaměstnance
 • Možnost využít výstupy z T-Kalk i pro konfigurátory výrobků
 • Data z aplikace T-kalk lze využít i pro metody dalšího zlepšování (SMED, TPM, 5S)
 • Zlepšení organizace práce ve výrobě (normativ obsahuje veškeré úkony přímo souvisejí výrobou)
 • Zlepšení komunikace mezi TPV a výrobou (možnost prezentace obsahu výkonové normy přímo ve výrobě
 • Snadná zastupitelnost technologů-normovačů díky zálohování a archivaci všech výpočtů
 • Zjednodušení a zkvalitnění výpočtu normy spotřeby času

Obecné kalkulátory výrobních časů na výrobní technologie

 • Lze využít u vybraných technologií z databáze k rychlému nasazení bez potřeby výrazných korekcí
 • Vyberte si ze seznamu normativů a požádejte o sestavení výrobního profilu a můžete začít testovat výstupy v aplikaci T-Kalk
 • K testování je potřeba požádat o vzdálený přístup k testování T-Kalk na našem serveru

Specifické kalkulátory výrobních časů na výrobní technologie

 • Pokud v databázi nenaleznete Vám vyhovující normativ, můžeme jej pro Vás vytvořit
 • Garancí kvalitního normativu je tým zkušených technologů-normovačů, který máme k dispozici