Agus s.r.o., tel. 774481454, ceska@agus.cz, odborná školení, podnikové poradenství

Nabízíme svým zákazníkům podnikové poradenství v oblastech:

 • Analýza stávajícího stavu
 • Technologická příprava výroby
 • Normotvorná činnost
 • Vnitropodniková logistika
 • Informační systémy
 • Organizační opatření
 • Plánování výroby

Společnost Agus s.r.o. poskytuje služby v oblasti podnikového poradenství se zaměřením na odhalení skutečných rezerv, navržení efektivních opatření a zejména jejich realizaci a stabilizaci v systému řízení  společnosti.


Dále nabízíme odborná školení v oblastech:

 • Použití technologických postupů a norem spotřeby práce ve výrobě
 • Řízení kvality ve výrobě a zvýšení bezpečnosti práce
 • Prohloubení znalostí a dovedností v oblasti logistiky a efektivního řízení výroby
 • Efektivní technologická příprava výroby (efektivní tvorba technologických postupů, principy normování REFA, MTM, ergonomie práce, tvorba Lay-Out)
 • Plánování a řízení výroby (metodiky efektivního plánování MRP, APS, TOC)
 • Moderní metody řízení výroby (LEAN production, SMED, Kaizen, TPM, 5S atd.)
 • Optimalizace pracovního prostředí, ergonomie a bezpečnost práce
 • logistika
 • Strategické myšlení, plánování, řízení a kontrola
 • Zvyšování výkonností firmy
 • Efektivní řízení týmu
 • Motivační a odměňovací systémy
 • Finanční a výrobní controlling
 • Kalkulace výrobních nákladů

Na základě dlouholetých praktických zkušeností našich poradců nabízíme tvorbu a realizaci školících programů zaměřených na využití v praxi. Naši lektoři disponují odbornými znalostmi a praktickými zkušenostmi z realizace projektů v oblasti průmyslového inženýrství.  

Další služby: CTP - Centrum technologické podpory

Další produkty: SW aplikace T-Kalk

Agus s.r.o., tel. 774481454, ceska@agus.cz, odborná školení, podnikové poradenství