Agus s.r.o., tel. 774481454, ceska@agus.cz, odborná školení, podnikové poradenství

Podnikové poradenství

Analýza stávajícího stavu

 • Analýza předvýrobních a výrobních procesů, analýza dat
 • Analýza skutečného stavu organizační struktury
 • analýza efektivity využití stávajících výrobních kapacit
 • SWOT analýza
 • Analýza materiálového toku
 • Další analýzy dle potřeby

Technologická příprava výroby

 • Stanovení pravidel a tvorba systému pro práci technologického oddělení
 • Optimalizace technologické a technické přípravy
 • Aktualizování a revidování technologických postupů
 • Určení optimální umístěn technologických zařízení a strojů

Normotvorná činnost

 • Tvorba normativní základny pro určení výrobních norem času práce
 • Zjištění aktuálního stavu tvorby výrobních norem času práce
 • Normotvorná činnosti a tvorba snímků pracovního dne
 • Implementace SW aplikací pro správu normativní základny
 • MOST metoda

Vnitropodniková logistika

 • Řízení a optimalizace skladových zásob z hlediska zabezpečení plynulého zásobování výroby
 • Optimalizace materiálových toků a logistických procesů

Plánování výroby

 • Návrh a realizace materiálového, časového a kapacitního plánování
 • Optimalizace systému denního odvádění práce
 • Návrh a optimalizace plánování a řízení výrobních procesů

Informační systémy

 • Určení požadavků na funkčnost informačního systému a podpora při výběrových řízení
 • Podpora při implementaci informačního systému do společnosti

Organizační opatření

 • Implementace nové organizační struktury
 • Zpracování pracovních náplní a základních organizačních směrnic
 • Definování a implementování systému porad
 • Zpracování popisu a optimalizace procesů společnosti
 • Organizační opatření v oblasti řízení změn
Agus s.r.o., tel. 774481454, ceska@agus.cz, odborná školení, podnikové poradenství