Agus s.r.o., tel. 774481454, ceska@agus.cz, odborná školení, podnikové poradenství

Odborná školení

Výroba

 • Tvorba technologických postupů
 • Normování práce a měření využití pracovní doby
 • Plánování a počítačové řízení výroby
 • MOST metoda

Logistika

 • Výrobní logistika I. - Skladové hospodářství
 • Výrobní logistika II. - Analýza a řízení zásob
 • Výrobní logistika III. - Nákupní logistika

Řízení

 • Procesní řízení
 • Projektové řízení
 • Balanced Scorecard
 • Finanční a výrobní controlling
 • Kalkulace výrobních nákladů

LEAN production

 • TOC - teorie omezení
 • 5S - pořádek na pracovišti
 • KANBAN - řízení logistiky
 • KAIZEN - neustálé zlepšování
 • JIT - řízení logistiky
 • POKA-YOKE - zamezení chyb
 • SMED - rychlá výměna nástrojů
 • TPM - produktivní údržba
 • VSM - vizuální mapování výroby
 • Inovace
 • MUDA - eliminace plýtvání
 • PDCA - aplikace zlepšování do praxe

LEAN production

 • Štíhlá výroba
 • Štíhlý podnik
 • Metody zlepšování procesů
 • Modelování
 • Procesní řízení v LEAN
 • Půmyslové inženýrství
 • Reengineering
 • Ishikawa diagram
 • FMEA - analýza možných vad a jejich následků
 • Six Sigma - sběr dat a jejich analýza
 • DMAIC - cyklus zlepšování

Personalistika

 • Motivační a odměňovací systémy

Katalog školení

Agus s.r.o., tel. 774481454, ceska@agus.cz, odborná školení, podnikové poradenství