CTP - Centrum technologické podpory

V současnosti se každý výrobní podnik potýká s nedostatkem kvalifikovaných technologů a situace na trhu práce se v těchto oborech již nezlepší

V případě, že trpíte nedostatkem technologů zkuste využít našich služeb!

CTP

  • Máme SW aplikaci T-Kalk pro tvorbu a správu normativní základny

  •  Aplikace je vytvořena tak, aby úroveň detailu výpočtu spotřeby výrobního času odpovídala potřebám konkrétního klienta

  • Vytvořili jsme si obrovskou znalostní databázi a spolu s tím i tým kvalifikovaných technologů - normovačů

Co nabízíme

  • Tvorbu technologických postupů a výrobních norem pro Vámi používané technologie
  • Výpočet obvyklých výrobních nákladů
  • Pro tyto činnosti využíváme námi vyvinutou aplikaci T-Kalk, kterou upravíme dle technologického profilu klienta

Jak může fungovat externích technolog

  • Pošlete nám Vámi používané technologie a připravíme pro Vás aplikaci T-Kalk dle potřeb (za účasti externího technologa)
  • Nainstalujeme aplikaci u Vás a externí technolog pak na základě výkresů, které mu do aplikace uložíte, připraví TPV postupy a normy dle dohodnutého způsobu použití (pro obchodní kalkulaci nebo pro vlastní výrobu)
  • Váš externí technolog je pak napojen na aplikaci a reaguje v dohodnutých termínech za dohodnutých cenových podmínek